Ec Engineering » Oferta

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 

Firma EC Engineering Sp. z o.o. jest organizacją zorientowaną na wykonywanie swoich usług metodą projektową. Na bazie kilkuletnich doświadczeń w prowadzeniu różnych projektów inżynierskich wypracowaliśmy własną metodykę zarządzania projektami, która została uznana za spełniającą wymagania standardów IRIS oraz AS9100.

 

W naszej strukturze organizacyjnej działa Biuro Zarządzania Projektami, zatrudniające kierowników projektu z dużą wiedzą praktyczną i umiejętnościami rozwiązywania problemów w projektach interdyscyplinarnych. Nasze doświadczenie obejmuje projekty z budżetem ok. 30 tys. roboczogodzin.

 

Kierownicy projektów są silnie zorientowani na osiągnięcie celów i sukces projektu. Najistotniejszym miernikiem sukcesu jest dla nas zadowolenie klienta i jego powrót.

 

Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane metody planowania i koordynacji projektów:

- metoda ścieżki krytycznej (CPM),

- metoda łańcucha krytycznego (CCM).

 

Używamy nowoczesnych (np. MS Project) i tradycyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami. Dla swoich potrzeb opracowaliśmy aplikację wizualizującą sieć projektu z automatycznym wyznaczeniem ścieżki krytycznej.

 

W ramach usługi zarządzanie projektem realizujemy m.in. następujące działania:

- planowanie realizacji zadań,

- monitoring i kontrola postępów prac,

- nadzór nad terminowością,

- nadzór nad jakością i zakresem projektu,

- identyfikację ryzyka, planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych.

 

Ponadto, przed rozpoczęciem projektu, w trakcie trwania i na koniec przeprowadzamy wiele analiz (m.in. QFD, SWOT, LCC, FMEA), także z udziałem klienta, pozwalających określić jakość naszych prac.  Wnioski i wyniki tych analiz to nasz kapitał i referencje przed rozpoczęciem kolejnych projektów.