Ec Engineering » Oferta

RZECZNIK PATENTOWY

 

We współczesnej gospodarce szczególny nacisk położony jest na wzrost i rozwój innowacyjności, osiągany między innymi poprzez ochronę własnych rozwiązań. Odpowiednia ochrona przedmiotów własności przemysłowej przesądza o przewadze rynkowej, sukcesie komercyjnym oraz pozwala uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne.

 

EC Engineering, ze względu na charakter działalności oraz duże doświadczenie w sektorze jednostek badawczo-rozwojowych, wprowadziło do oferty usługi z dziedziny ochrony własności intelektualnej.

 

Oferujemy pełen zakres usług, które świadczy nasz Rzecznik Patentowy.

 

Przeprowadzimy naszych klientów przez procedury urzędowe ochrony własności przemysłowej, jak również wykonamy specjalistyczne badania patentowe.

 

Usługi Rzecznika Patentowego:            

 

  • Badania stanu techniki

 

  • Badania czystości patentowej rozwiązań

 

  • Badania zdolności patentowej

 

  • Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

 

  • Analiza stanu prawnego praw własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

 

  • Badania w bazach znaków towarowych

 

  • Dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym, regionalnym (OHIM) oraz międzynarodowym.

 

  • Pomoc z zakresu prawa własności przemysłowej